Algemene voorwaarden

Beste klanten,

Welkom bij Happy Size, we waarderen uw interesse in onze mode en presenteren u graag onze algemene voorwaarden voor uw aankopen:

1. Algemeen

1.1.Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op de verkoop van goederen binnen Duitsland op https://www.happy-size.nl (website). De koopovereenkomst wordt gesloten met Ulla Popken C.V.. Ze gelden voor alle schriftelijke en telefonische bestellingen en de verzending ervan naar het in uw bestelling aangegeven adres.

1.2.Wij zijn Ulla Popken C.V., Concertgebouwplein 21, NL – 1071 LM Amsterdam, ingeschreven onder KvK Gooi- en Eemland, nummer 320.644.74; B.T.W.-nummer NL 804 721 749 B01. Wij exploiteren de website en hebben alle rechten hierop, met name de rechten op het ontwerp, de afbeeldingen en de teksten.

Als je vragen hebt over deze voorwaarden of opmerkingen of klachten over onze website, stuur dan een e-mail naar service@happy-size.nl.

1.3.Wij gebruiken bepaalde termen in deze AV, deze hebben de volgende betekenis, tenzij uit de context anders blijkt:

Contract - betekent elk contract voor de aankoop van goederen tussen u en ons,

Goederen - betekent de producten die op deze website worden aangeboden of verkocht,

Bestelling - betekent uw verklaring om goederen te kopen via onze website.

2. Bestelling

2.1.O kunt u de goederen bestellen die u op onze website hebt geselecteerd:
(1) Plaats de goederen in het winkelmandje,
(2) klik op de knop "Doorgaan naar kassa",
(3) voer uw gegevens in (afleveradres, betalingsgegevens en e-mailadres),
(4) bevestig dat de door u ingevoerde informatie correct is,
(5) verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden en
(6) klikt u op de knop "Bestelling verzenden".
2.2. Wij gebruiken de van u gevraagde gegevens voor onze facturering en om uw bestellingen uit te voeren. Als we problemen hebben met het verwerken van een bestelling, gebruiken we uw gegevens om contact met u op te nemen. Als je je bestelgegevens kwijt bent, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via e-mail op service@happy-size.nl of telefonisch op 0800 - 34 34 303 (maandag t/m vrijdag van 09:00 - 19:00 uur, zaterdag van 09:00 - 16:00 uur).

3. Bevestiging en aanvaarding van uw bestelling; afsluiting van het contract

3.1.Door te klikken op de knop "Bestelling verzenden" of door uw bestelling telefonisch door te geven, doet u een bindend aanbod om de goederen te kopen. Wij bevestigen u per e-mail dat wij uw online-bestelling hebben ontvangen; dit is echter geen acceptatie van uw bestelling. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de bestelde goederen naar u worden verzonden of wanneer wij uw bestelling uitdrukkelijk schriftelijk accepteren. Als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, zullen wij u onmiddellijk per e-mail informeren en de door u betaalde bedragen binnen veertien (14) dagen terugbetalen. We sluiten de overeenkomst met u in het Nederlands. Onze online shop is gericht op onze particuliere klanten, daarom verkopen we onze goederen alleen in normale commerciële hoeveelheden aan consumenten en niet aan commerciële kopers.

4. Prijzen en betaling

4.1.De prijzen op de website zijn vermeld in euro's. De prijzen zijn al inclusief de toepasselijke btw, tenzij anders vermeld. De verzendkosten naar u zijn eenmalig EUR 4,99 per bestelling. Als wij onze prijzen of verzendkosten wijzigen, blijft de prijs gelden die op het moment van uw bestelling wordt vermeld.
4.2.We bieden je verschillende opties om je aankopen te betalen, afhankelijk van je kredietwaardigheid. In individuele gevallen behouden wij ons het recht voor om de goederen pas te leveren nadat een aanbetaling is gedaan. Wij zullen u hierover tijdig van tevoren informeren en dit met u overeenkomen.
Kopen op rekening
Je betaalt het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen nadat je de levering hebt ontvangen. Je kunt de factuur eenvoudig betalen met behulp van de acceptgiro die bij het pakket is ingesloten of via een bankoverschrijving.
Daarnaast brengt Ulla Popken C.V. per verstuurde brief aanmaningskosten in rekening en komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten koste van de klant.


Aankoop met krediet- of debetkaart
Als u uw aankoop wilt betalen met een creditcard of bankpas, vul dan bij het plaatsen van uw bestelling alle gegevens volledig in: de naam van de kaarthouder zoals vermeld op de kaart, uw creditcardnummer en het bijbehorende verificatienummer, de naam van de kredietinstelling en de vervaldatum van de kaart. We schrijven het bedrag onmiddellijk van je kaart af of uiterlijk wanneer de goederen worden verzonden.


Kopen via PayPal
Als je via PayPal wilt betalen, word je tijdens het betaalproces doorgestuurd naar PayPal. Log daar in met je gebruikersgegevens en voer de betaling uit. We schrijven het orderbedrag direct van PayPal af, uiterlijk wanneer de goederen worden verzonden. Informeer naar het privacybeleid van PayPal.


Kopen via Klarna
Als je de Klarna-betaalmethode selecteert, worden de bijbehorende betaaldiensten rechtstreeks door Klarna aangeboden.
Als je meer informatie wilt of vragen hebt over je betaling, neem dan rechtstreeks contact op met Klarna (https://www.klarna.com/nl/) of met de klantenservice van Klarna (https://www.klarna.com/nl/klantenservice/).


Kopen via iDEAL
U betaalt uw bestelling in onze webshop direct online via uw eigen bank. Retourzendingen worden door ons aan uw bankrekening gecrediteerd. Er ontstaan geen extra kosten voor u en er is geen maximum bestelwaarde.
Als je meer informatie wilt of vragen hebt over je betaling, neem dan rechtstreeks contact op met iDEAL (https://www.ideal.nl/nl) of met de klantenservice van iDEAL (https://www.ideal.nl/en/consumers/frequently-asked-questions/contact/).

5. Levering, levertijd

5.1.Wij leveren uw goederen per post op het afleveradres in Nederland dat u bij uw bestelling hebt opgegeven.

In de regel leveren we de goederen binnen 3-5 werkdagen na onze orderbevestiging. Vertragingen zijn soms onvermijdelijk door onvoorziene factoren of gebeurtenissen (overmacht) of als er een zondag of feestdag valt tussen de datum van de bestelling en de datum van levering.

n ieder geval is de maximale periode waarbinnen wij de gekochte goederen zullen leveren dertig (30) dagen vanaf onze orderbevestiging zoals beschreven in artikel 3.1 hierboven. Als we de gekochte goederen niet binnen de hierboven vermelde maximumperiode leveren, kunt u ons verzoeken om binnen een redelijke extra periode te leveren. Als de respijtperiode verstrijkt zonder dat de goederen aan u zijn geleverd, hebt u het recht om het contract te ontbinden. In dit geval betalen wij alle bedragen terug die onder het contract zijn betaald.
5.2.Wij streven ernaar om alle bestelde goederen op hetzelfde moment te verzenden om de impact op het milieu te beperken. Om ervoor te zorgen dat je de bestelde goederen zo snel mogelijk ontvangt, behouden we ons het recht voor om deelleveringen uit te voeren, afhankelijk van de beschikbaarheid van de goederen. Voor dergelijke deelleveringen worden geen extra leveringskosten in rekening gebracht. Als we een deel van een deelbestelling te laat leveren of als een deel van een deelbestelling defect is, zijn de bepalingen van artikel 5.2, 6 en 7 alleen van toepassing op het niet-geleverde of defecte deel van de bestelling.

Als je een gedeeltelijke levering wilt, neem dan contact met ons op via een van de contactgegevens van de klantenservice vermeld in paragraaf 2.2.

6. Wettelijk recht op annulering

6.1. Recht op annulering

Je hebt het recht om de koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De annuleringstermijn gaat in op de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, het laatst bestelde artikel of de laatst bestelde artikelen in ontvangst heeft genomen (annuleringstermijn).

U moet uw beslissing om de koopovereenkomst te annuleren duidelijk aan ons kenbaar maken (annuleringsverklaring). U moet uw verklaring sturen naar een van de contactgegevens van de klantenservice die vermeld staan in paragraaf 2.2. U kunt ook ons voorbeeldformulier voor annulering gebruiken (dat u hier of op kunt downloaden). Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.
6.2. Gevolgen van annulering

Als u de overeenkomst daadwerkelijk hebt geannuleerd, betalen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering hebben ontvangen, aan u terug. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de bestelling hebt gebruikt, tenzij wij uitdrukkelijk anders met u zijn overeengekomen; in geen geval brengen wij u kosten in rekening voor de terugbetaling. We kunnen de terugbetaling achterhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

7. Retourbeleid voor het wettelijk herroepingsrecht

7.1.Retourneren is voor jou gratis als je het retouretiket gebruikt dat bij de levering is ingesloten of beschikbaar is op onze website (https://www.dhl.de/retoure/gw/rpcustomerweb/OrderEntry.action?hash=de6d014cb1f961c53c3d7be1162d6733e2cdc0a4a37f311d8abda8f09712488c). Wij zijn alleen verplicht om de kosten te dekken van retourzendingen vanaf de oorspronkelijke afleverlocatie binnen Nederland, niet vanaf andere locaties. In alle andere gevallen retourneert u de goederen op eigen kosten. Als u de goederen onder rembours aan ons retourneert, mogen wij de door ons gemaakte kosten verrekenen met het restitutiebedrag. In elk geval draagt u het volledige retourrisico voor de retourzending.
Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de staat ervan te controleren.
7.2.Uw rechten zijn uitgesloten voor bepaalde individuele goederen als u een zegel hebt verwijderd dat op de goederen is aangebracht om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne; ze zijn alleen van toepassing op goederen die worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin u ze hebt ontvangen. Terugbetaling is uitgesloten als de goederen meer zijn gebruikt dan alleen het openen van de goederen, als ze zich niet in de staat bevinden waarin ze zijn geleverd of als ze zijn beschadigd. U dient daarom voorzichtig om te gaan met de goederen zolang deze in uw bezit zijn. Gebruik bij het retourneren van de goederen de originele verpakking en voeg de instructies en andere documenten bij die met de goederen zijn meegestuurd. Zodra wij de goederen hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en u informeren of u recht heeft op terugbetaling binnen de bovengenoemde termijnen.
7.3. Terugbetaling van de aankoopprijs

Onder voorbehoud van clausule 7.2 geldt het volgende voor de terugbetaling van de aankoopprijs, afhankelijk van de betalingsmethode:

Kopen op rekening
Na ontvangst van je geretourneerde goederen in ons magazijn storten we je aankoopbedrag onmiddellijk terug op de bankrekening waarvan we je overschrijving hebben ontvangen.


Aankoop met krediet- of debetkaart
Na ontvangst van de goederen in ons magazijn sturen we onmiddellijk een creditnota naar uw creditcard- of debitcardinstelling om het overeenkomstige bedrag af te schrijven.


Kopen via PayPal
Na ontvangst van de goederen in ons magazijn sturen we onmiddellijk een creditnota naar PayPal om het corresponderende bedrag af te schrijven. Houd er rekening mee dat er geen terugbetaling kan worden gedaan voor de duur van een juridisch geschil met PayPal.


Kopen via Klarna
Na ontvangst van de goederen in ons magazijn sturen we onmiddellijk een creditnota naar PayPal om het corresponderende bedrag af te schrijven. Houd er rekening mee dat er geen terugbetaling kan worden gedaan voor de duur van een juridisch geschil met Klarna.


Kopen via iDEAL
Na ontvangst van de goederen in ons magazijn sturen we onmiddellijk een creditnota naar PayPal om het corresponderende bedrag af te schrijven. Houd er rekening mee dat er geen terugbetaling kan worden gedaan voor de duur van een juridisch geschil met iDEAL.

8. Disclaimer

Wij zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijk of grof nalatig handelen of nalaten door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.

9. Toestand van de goederen; Garantierechten

9.1.Onze goederen worden geacht te zijn geleverd in overeenstemming met de overeenkomst als ze (1) overeenkomen met de beschrijving en kwaliteit zoals vermeld op onze website, (2) geschikt zijn voor doeleinden waarvoor goederen van dit type gewoonlijk worden gebruikt, en (3) van een kwaliteit zijn die gebruikelijk is en redelijkerwijs verwacht kan worden voor dit type goederen.

De geleverde goederen kunnen kenmerken van de gebruikte natuurlijke materialen vertonen, in het bijzonder afwijkingen in vezels, textuur, knopen en kleuren. Deze worden niet beschouwd als materiaalfouten. Door onze selectie van hoogwaardige grondstoffen voor de vervaardiging van onze goederen zijn deze kenmerken echter onvermijdelijk. Met je bestelling accepteer je deze kenmerken als onderdeel van de individuele aard van de goederen.
9.2.Mochten de goederen desondanks een materieel gebrek vertonen, dan hebt u recht op garantierechten volgens de wettelijke bepalingen, in het bijzonder Art. 7:23 Abs. 2 BW. De verjaringstermijn voor rechten op gebreken bedraagt twee (2) jaar en begint met de levering van de goederen.

10. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers behouden alle auteursrechten, merkrechten en alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op het materiaal of de inhoud die op onze website wordt weergegeven. Het gebruik van onze website is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, voor zover het verder gaat dan de noodzakelijke omvang van het gebruik.

11. Wijzigingen in de AV, toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment in de toekomst wijzigen; als u niet akkoord gaat met de wijziging, raden we u aan onze website niet te gebruiken.

Het gebruik van onze website en alle contracten voor de aankoop van goederen via onze website zijn onderworpen aan Nederlands recht en, in het geval van een geschil, aan de exclusieve jurisdictie van Nederlandse rechtbanken als u een vaste inwoner bent van de Europese Unie.