Impressum

Ulla Popken C.V.
Concertgebouwplein 21
NL – 1071 LM Amsterdam
Tel.:0800 34 34 303
E-Mail: service@happy-size.nl
KvK Gooi- en Eemland, nummer 320.644.74
B.T.W.-nummer NL 804 721 749 B01
Directie: Thomas Schneider, Ralf Keller
Alle gegevens, teksten en foto’s zijn eigendom van Ulla Popken C.V. Deze gegevens mogen alleen met toestemming van Ulla Popken gebruikt worden.
Juridische mededeling
De Europese Commissie heeft een forum voor online-geschillenbeslechting, te vinden onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht en niet bereid aan een geschillenprocedure voor een geschillencommissie deel te nemen.